Tenisová školička

Do naší tenisové školičky přijímáme děti ve věku již od 4 let, které u nás trénují dle domluvy jednou nebo dvakrát týdně.

Hlavní nábory do školičky probíhají začátkem jarní sezóny (duben, květen) a začátkem školního roku (září). Mimo tyto termíny jsme schopni zařadit Vaše dítě do vhodné neuzavřené tréninkové skupinky i v průběhu celého roku.

Děti vedeme zábavnou formou v menších skupinkách a klademe důraz na úderovou techniku, koordinaci a všestranný rozvoj. Z dlouholetých zkušeností jsme vypozorovali, že v počátcích je pro malé začínající děti prvořadé se pro tento sport nadchnout. Poté je důležité dbát na správné držení rakety a techniku provedení úderu. Nesprávně vedenými základy se můžou způsobit již u takto malých dětí špatné návyky. S těmito chybami nelze talent dítěte posléze plně rozvinout a pozdější přeučování úderu vede k zabrzdění vývoje hráče.

Z našeho pohledu pro dlouhodobou systematickou přípravu je nejdůležitější v prvních letech klást důraz na všestranný pohybový rozvoj dětí uzpůsobený věku. V žádném případě nedoporučujeme jednostrannou tenisovou přípravu. Je vhodné, aby děti poznaly nejrůznější pohybové aktivity a sporty. Děti hrající nadměrné tréninkové dávky dosahují samozřejmě z počátku lepších výsledků. Je to ale uměle vytvořená výkonnost. Děti s všestranným rozvojem trénující tenis přiměřeně svému věku dosahují později vyšší výkonnosti a lepších výsledků.

Chcete se přihlásit do tenisové školičky?