Biograd na Moru – aktuální info 22.08.22

Posted on Posted in Aktuality

CESTOVNÍ DOKLADY
Zkontrolujte si platnost svých cestovních dokladů.
Občan ČR může cestovat do zemí Evropské unie na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu.
Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR.
Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Občan mladší 15ti let musí mít platný vlastní cestovní doklad.
Občanům jiné státní příslušnosti než ČR doporučujeme, aby si ve vlastním zájmu zkontrolovali vízové podmínky států, do kterých cestují.
V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázové cestě do ČR. Podrobné informace týkající se cestovních dokladů ČR lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR http://www.mvcr.cz/ v sekci „služby pro
veřejnost/rady a služby/osobní doklady“ nebo na stránkách Ministerstva zahraničních věcí http://www.mzv.cz/.
Cestovní doklady neodkládejte do zavazadlového prostoru, ale mějte je stále u sebe!!
Upozorňujeme, že za jakékoliv zanedbání cestovních formalit, cestovní kancelář nenese zodpovědnost.
POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH
Pokud nejste pojištěni u CK Victoria, nezapomeňte si před vycestováním uzavřít pojištění léčebných výloh!
Necháváme na Vašem zvážení, která z pojišťoven je pro Vás nejvýhodnější. Mějte prosím na paměti, že náklady spojené s lékařským ošetřením v zahraničí mohou být vysoké a mohou způsobit nemalé komplikace a finanční těžkosti. Vezměte si také finanční rezervu na případné krytí nouzových případů. Mimo kartičku asistenční služby Vašeho připojištění mějte u sebe stále také kartičku Vaší zdrav. pojišťovny v ČR.
PLATEBNÍ PROSTŘEDKY A ORIENTAČNÍ CENY
Platební jednotkou v Chorvatsku je chorvatská kuna (1 HRK = cca 4 Kč). Ve všech chorvatských bankách a směnárnách je možné směnit volně směnitelnou měnu (EUR, USD). Ve většině bank, recepcí a některých směnárnách je možné směnit i české koruny. Většina obchodů a institucí přijímá mezinárodní platební karty VISA a MasterCard

INFORMACE PRO VLASTNÍ DOPRAVU
Vzdálenost z Brna cca 785 km, z Prahy 985 km.
Doporučená trasa:
BRNO – hraniční přechod Mikulov
WIEN (A) – GRAZ (A) – hraniční přechod (A-SLO) Spielfeld (A) – Šentilj (SLO)
MARIBOR (SLO) – hraniční přechod (SLO-HR) Macelj
ZAGREB (HR) – KARLOVAC (HR) – exit BENKOVAC (HR) – BIOGRAD (HR) – kemp SOLINE
Adresa Kempu Soline: Put Kumenta 16, 232 10 Biograd na Moru (N 43°55 ́39.5 ́ ́ E 15°27 ́21.6 ́ ́).
Dálniční známky:
Dálniční známky se prodávají u benzínových pump a ve směnárnách.
Rakousko: vozidlo do 3,5t a obytná auta 10-denní: 9,50 €, 2-měsíční známka: 27,80 €. Platí ode dne vyznačeného na známce. Pokuta za jízdu bez známky od 120 €.
Slovinsko: vozidlo do 3,5t dálniční známka 7-denní 15 € (max. výška vozidla 1,3 m nad první nápravou),  měsíční 30 €, roční 110 €. Pokuta za jízdu bez známky až 800 €!
Chorvatsko: Ceny dle projetého úseku, okolo 40 HRK/100km. Platba v mýtných branách, popř. bezkontaktní  elektronický systém placení mýtného pomocí elektronického přístroje – krabičky ENC, který lze koupit za 122  kun u společnosti Chorvatské dálnice (Hrvatske autoceste – HAC) pro všechny skupiny vozidel, je přenosný.
Poplatky na dálnicích pro os. automobil v jednom směru:
Chorvatsko: cca 48 HRK (Macelj – Zagreb), 128 HRK (Zagreb – Benkovac)
[Přístroj zakoupený u HAC lze využívat na dálnicích „Zagreb – Split – Ploče“, „Zagreb – Rijeka“, „Bregana –
Zagreb-Lipovac“, autocesta „Beli Manastir – Osijek – Svilaj“, „Zagreb – Varaždin – Goričan“, „Most na ostrov
Krk“ (Krčki most), „Rupa – Rijeka“ a na Istrijském ypsilonu (Istarski ipsilon), kde je však nutná registrace u
společnosti Bina Istra. Nedá se použít na dálnici „Macelj – Zagreb“. Lze koupit i balíčky, které obsahují přístroj plus určitý kredit.]
Sledujte aktuální ceny pohonných hmot na https://www.chorvatsko.cz/moto/hmoty.html
Provozní doba čerpacích stanic pohonných hmot v Chorvatsku je od 7.00 do 17.00 – 20.00 hod., v letní sezóně až do 22 hod.
Všechny podrobné informace pro motoristy najdete na stránkách: <http://www.chorvatsko.cz/moto/>
Nezapomeňte na „Zelenou kartu“ – pojištění vozidla do zahraničí (vydá pojišťovna, u které máte zaplacené povinné ručení

VŠEOBECNÉ INFORMACE K PŘEPRAVĚ AUTOBUSEM
Klienti jsou přepravováni autobusy cestovní kanceláře Victoria nebo autobusy smluvních dopravců. Jedná se o autobusy s plnou výbavou (WC, bar, klimatizace, TV).
– Během cesty se konají pravidelné bezpečnostní a hygienické přestávky, kdy je možno v autobuse zakoupit teplé i studené nápoje za Kč.
– Do autobusu si účastníci usedají dle zasedacího pořádku, který je vyvěšen na předním skle autobusu. Cestující jsou povinni zasedací pořádek respektovat. CK v zájmu udržení příznivé ceny dopravy využívá celou kapacitu autobusu, tzn. i poslední řadu sedadel a všechna místa u stolečku včetně protisměru v  patrovém buse!
– Před nástupem do autobusu je nutné se nahlásit pracovníkovi CK, který má právo zkontrolovat Vaši smlouvu o zájezdu (objednávku služeb) a doklady o zaplacení (netýká se kolektivů).

ZAVAZADLA
Každý jednotlivý cestující má nárok na bezplatnou přepravu:
– zavazadlo o celkové hmotnosti max. 20 kg (přičemž zavazadlo nesmí překročit hmotnost 20 kg). Vesporných případech o hmotnosti zavazadla má pracovník CK právo Vaše zavazadla zvážit na kontrolní váze. Za každé zavazadlo, které přesáhne povolenou hmotnost, bude na místě účtován poplatek 600,- Kč.
Tato zavazadla musí být uložena v zavazadlovém prostoru autobusu nebo přívěsu.
– jednoho příručního zavazadla o max. hmotnosti 2 kg a rozměrech max 20x30x50 cm. Toto zavazadlo je možno vzít si s sebou do autobusu.
Po dohodě s CK je ve výjimečných případech možné si nejpozději den předem připlatit zavazadlo navíc, případně zavazadlo nestandardní (např. skládací dětský kočárek) za poplatek 300,- Kč. Toto zavazadlo musí  splňovat výše uvedené hmotnostní limity.
Upozorňujeme, že zástupce CK u autobusu nepovolí naložit tato neuhrazená nadlimitní zavazadla!
CK neodpovídá za příruční zavazadla a věci uložené v prostoru pro cestující.
Všechna zavazadla musí být označena štítkem se jménem a místem pobytu.
Povinností klienta je dohlížet na svá zavazadla během celé doby přepravy, zejména při přestupech.
Dopravce neodpovídá za případnou ztrátu nebo poškození předmětů uložených v zavazadle, proto si prosím uložte veškeré cenné, křehké či důležité předměty (doklady, peníze, kreditní karty, klíče, šperky, videokamery, fotoaparáty, notebooky, dioptrické či sluneční brýle, léky atp.) do příručního zavazadla. Zavazadla vyloučená z přepravy – viz katalog Léto 2022, str. 22.
CK si vyhrazuje právo:
nepřepravit nenahlášená zavazadla, případně zpoplatnit je při odbavení u autobusu jako nadlimitní
směřovat přepravu dle potřeby CK při současném zachování a nenarušení programu zájezdu
nepřepravit osoby pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek nebo jinak nezpůsobilé k přepravě
Máte-li odjezdové/příjezdové místo jiné než Brno, počítejte prosím s přestupní čekací dobou v Brně 0,5-2 hodiny!
Na odjezdovém místě v Brně je Vám k dispozici nástěnka s informacemi, do kterého autobusu máte
přestoupit, dále toalety, čekárna s občerstvením a minimarketem, možnost parkování vozidel po dobu
zájezdu. Areál odjezdového terminálu je nekuřácký.
Máte-li zaplacené parkovací místo na dobu Vašeho zájezdu, případně máte-li zájem si jej dokoupit na místě, ohlašte se pracovníkovi CK v infocentru (žlutá budova u parkoviště).

Nezapomeňte s sebou smlouvu o zájezdu (objednávku služeb), pokyny k odjezdu a kartičky pojištěnce ERV, které jsou vázány k číslu Vaší smlouvy, proto nejsou uvedeny jmenovitě.

INFORMACE K UBYTOVÁNÍ
Klienti hradí na místě vratnou kauci 2000Kč (80€)/mobilehome (dále jen MH), kauce je vratná po předání nepoškozeného a uklizeného MH. Při přebírání mobilhomu se řiďte pokyny delegáta!
Pro vlastní dopravu:  Přijíždějte nejlépe po 16. hodině, kdy probíhá ubytování v MH. Po příjezdu se nejdříve přihlaste na recepci kempu Soline s vaší cestovní smlouvou, dostanete čip pro vjezd do kempu a nahlásíte se delegátovi. Tomu odevzdáte svůj cestovní doklad (pas, občanský průkaz) k evidenci. Delegát Vám předá MH a ukáže místo k parkování.
Upozorňujeme, že do doby, než budete ubytováni, nebudete mít možnost vaření. Ubytování je možné nejpozději do 20.00 hodin. V případě havárie či poruchy auta během cesty je nutné informovat delegáta o pozdějším příjezdu pomocí SMS na telefonní číslo uvedené pod jménem delegáta! Při ubytování v MH lze v CK objednat parkovné pouze pro jedno vozidlo, v případě dalších vozů si klienti hradí parkovné individuálně v místě pobytu na recepci a není zajištěno parkovací místo v blízkosti MH. 
Pro klienty přijíždějící autobusem:
Příjezd na místo pobytu je plánován v ranních až dopoledních hodinách. Po příjezdu busu na recepci kempu se Vás ujme delegát, kterému odevzdáte svůj cestovní doklad (pas, občanský průkaz) k evidenci v kempu, poté Vás bude informovat o ubytování. Ubytování v MH je možné po 16. hodině. Upozorňujeme, že do té doby nebudete mít možnost vaření. Zavazadla si umístíte na předem určené místo. Po Vašem příjezdu Vám delegát řekne, kdy se bude konat infoschůzka. Zde Vám delegát vrátí Vaše cestovní doklady, sdělí veškeré informace o kempu, nabídne možnost zapůjčení sportovních potřeb za Kč a také program v podobě fakultativních výletů:
lodní výlet Kornati s fishpiknikem cca, Krka+Šibenik, Plitvická jezera, Split-Trogir, Delfin tour + Pašman
Wi-fi: na jedno mobilní připojení ZDARMA (dosah wi-fi není všude)

UBYTOVÁNÍ V MOBILHOMECH:
Nutno vzít s sebou, pokud již nemáte objednané a zaplacené ve smlouvě (není ve výbavě mobilhomů):
1x prostěradlo nejlépe natahovací s gumičkou na dvoulůžko, 2x prostěradlo na jednolůžko
(v případě ubytování 5. a 6. osoby jedno prostěradlo na dvoulůžko navíc)
povlečení na deky a polštáře tradičních rozměrů
čisticí prostředky a houbičky na nádobí, utěrku, pytle do odpadkových košů cca 20l, hygienické potřeby, toaletní papír
Zapůjčení ložního prádla (290 Kč/os.) nebo ručníků (100 Kč/os) si lze připlatit v CK nejpozději 1 den před odjezdem.
Povinný příplatek za závěrečný úklid nezahrnuje: úklid kuchyňské linky, vynesení odpadků, vyklizení a odmražení lednice – tyto úkony klienti provádějí sami.

POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ ZÁJEZDU
Dodržovat řád kempu a to především noční klid: 22,00-7,00 hod. a hygienu na sociálních zařízeních.
Dodržovat vnitřní ubytovací řád cestovní kanceláře, na což dohlíží delegát.
Uvnitř jakékoliv ubyt.jednotky je přísně zakázáno kouření, jakož i zacházení s otevřeným ohněm a používání vlastních elektrospotřebičů
DOPORUČENÍ
MH jsou umístěné v přírodě, k čemuž neodmyslitelně patří i výskyt hmyzu, doporučujeme vzít si s sebou repelent a přípravek proti mravencům.
V případě různých závad a nedostatků v MH, potřeby výměny plynové bomby, objednání výletů, či jiných požadavků na delegáta jej prosím kontaktujte na tel. čísle uvedeném pod jeho jménem!!!

PŘEDÁVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DEN ODJEZDU
V den odjezdu je nutné opustit mobilhome nejpozději do 9 hodin.
Mobilhome musí být předán nepoškozený, uklizený a připravený dle pokynů delegáta.
Odjezd autobusů do ČR je plánován ve večerních hodinách. CK si vyhrazuje právo na změnu hodiny odjezdu.
*** Přejeme Vám krásné prožití Vaší dovolené ***